Wie zijn we?

Wartna & Van Gerwen zetten zich in voor het belang van kunst en cultuur in de samenleving. Van de rol van de kunsten in het onderwijs, culturele strategieen in de verandering van wijken en steden tot en met advies en beleid van culturele organisaties en overheden. De expertise en de netwerken die we ieder in de afgelopen jaren opbouwden, komen sinds 2018 samen in ons gezamenlijk bedrijf.

Marjan van Gerwen (1963) is een echte culturele kwartiermaker waar je op kan bouwen. Rode draad in haar werk is om de rol van kunst en cultuur te laten zien en benutten in maatschappelijke vraagstukken en bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zij heeft het organisatorische talent om een visie om te zetten in concrete activiteiten en programma's. De stem van de gebruiker zet zij daarbij vaak voorop.

Fred Wartna (1952) is een nieuwsgierige onderwijskundige. Benieuwd naar hoe dingen in elkaar steken, waarom iets zo is of gebeurt. Vragen stellen en in gesprek gaan kenmerken zijn werkwijze; een bredere context creeren, mogelijkheden schetsen en inspiratie bieden horen daarbij. Als didacticus en educator is hij op zoek naar hoe hij kinderen, jongeren, studenten, docenten en professionals in een leerproces kan enthousiasmeren. Zelf regie nemen en met passie je talenten verder ontwikkelen zijn de doelen.