Waar staan we voor?

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor het samenleven van mensen. Soms ervaar je dat heel direct of zoek je het op, vaker gaat dit terloops en kom je het tegen in alles om je heen. Kunst en cultuur geven betekenis aan wat ons bindt en wat ons scheidt, roepen vragen op en zetten een raam open naar een andere wereld. Wartna & van Gerwen delen de passie voor beeldende kunst, dans, literatuur, poezie en theater en worden er in hun werk door geinspireerd.

Onze opdrachtgevers hebben meestal behoefte aan een traject van onderzoek en advies tot en met de ontwikkeling en coordinatie van een concreet programma. In al onze projecten betrekken wij medewerkers, deelnemers of stakeholders. Dankzij een onafhankelijke en brede kijk op vraagstukken, onze kracht om dwarsverbanden te leggen en als kansen te benutten geven we meerdere opties aan, meestal drie. 

Voor elkaar vormen we niet alleen een kritisch klankbord, we vullen elkaar aan en verbinden zo onze kennis, vaardigheden en netwerken. Wartna & van Gerwen werken zowel als duo als ieder aan eigen projecten. Ook hier zijn dus altijd drie opties.