Visitatie opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Aequi, evaluatiebureau voor het hoger onderwijs, benaderde Fred om lid te worden van de visitatiecommissie van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Uiteindelijk werd hij door vier opleidingen gevraagd. De visitatie van de opleiding in Leeuwarden (Stenden) vond plaats in juni 2019. De opleiding van de Breitneracademie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst) was in november en de opleiding in Maastricht (Hogeschool Zuyd) werd in december 2019 bezocht. Begin maart 2020 werden de opleidingen DBKV van ArtEZ gevisiteerd (Arnhem en Zwolle) Bij deze laatste visitatie was Fred voorzitter van de commissie.

Met de opleidingen in Leeuwarden en Amsterdam volgde na de visitatie een ontwikkelgesprek.

Ter voorbereiding van de visitatie onderzocht hij in opdracht van Aequi de situatie en de structuur van de docentopleidingen in de kunsten in Duitsland en Belgie. Een beknopte notitie was het resultaat.