Ontwikkeling programma CultuurSchakel Den Haag

Cultuureducatie en cultuurparticipatie verbonden.

CultuurSchakel is in Den Haag de organisatie voor Cultuureducatie en Cultuurparticipatie. In opdracht van de stichting ontwikkelt en begeleidt Marjan sinds 2019 een strategisch project gericht op duurzame verbindingen tussen binnenschoolse cultuureducatie in het primair onderwijs en buitenschoolse cultuurparticipatie.

In het najaar van 2018 en van 2019 was zij ook interim teamleider voor de afdeling Cultuurparticipatie. Deze afdeling telt 5 adviseurs en 2 projectmedewerkers.