Notitie Internationalisering

In opdracht van Rene Verouden (onderwijsmanager) van de Willem de Kooningacademie schreef Fred een notitie over Internationalisering. Naast het bestuderen van literatuur sprak hij met deskundigen van de Willem de Kooningacademie, de Hogeschool Rotterdam en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In feite ging de notitie over twee vragen namelijk hoe rusten we studenten toe ten behoeve van een internationale beroepscontext en hoe gaan we om met cultureel (internationaal) samengestelde groepen studenten. Ingezoomed werd verder op de ambitie van de WdKA op deze terreinen. De notitie werd in februari 2019 gepresenteerd en besproken.