De kunst in stadsontwikkeling

Ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Stokkel als stedebouwkundig beleidsmedewerker bij de gemeente Leiden (2020) schreef Marjan het essay  Kunst maakt de stad.  Daarin bepleit zij de noodzaak om kunst te vervlechten bij toenemende verstedelijking. In de publicatie waar het essay in is opgenomen reageren ondere andere de stadsbouwmeester Hilde Blank, kunstenaar Peter Zuur, stedebouwkundig supervisor Martin Verwoest en architectuurhistoricus Matthijs Burger op het onderwerp.