Artikel in Kunstzone

Naar aanleiding van zijn afscheidscollege van de Willem de Kooningacademie (2018) benaderde Kunstzone Fred om vanuit die visie te reflecteren op Curriculum.nu. In april 2020 werd het artikel met als titel 'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg' (KZ03/2020) gepubliceerd. In het artikel pleit hij voor het centraal zetten van de kunsten in het onderwijs.