Advies Cultuurnota 2021 - 2024 Gemeente Utrecht

Marjan was in 2019 - 2020 lid van de onafhankelijke adviescommissie die in opdracht van de gemeente Utrecht de meerjarenbeleidsplannen beoordeelde in het kader van de Cultuurplansubsidie voor de periode 2021 - 2024. Het adviesrapport Nieuwe kleuren op een rijk palet werd in juni 2020 gepresenteerd.