Advies communicatiecultuur WORM

In het voorjaar van 2019 onderzocht Fred op verzoek van directeur Janpier Brands de communicatiecultuur binnen WORM. Hij nam deel aan stafmeetings en interviewde stafleden, formuleerde een advies en hielp bij het oplossen van een hardnekkig probleem. Geschetst werd waar de communicatie toe kan leiden, waarom die moet verbeteren en hoe dat aangepakt kan worden.

Janpier Brands: "Fred heeft ons op een verrassende, betrokken en zorgvuldige wijze gecoacht bij een aantal complexe processen in onze organisatie en daarmee een grote bijdrage geleverd aan onze interne ontwikkeling."